İçeriğe geç

Vedik Astroloji

Astroloji - Ayfer ÖZDEMİR ile Yaşam Fısıltısı

Vedik Astroloji

Vedik Astroloji bugün dünyada kullanılan en eski yöntemdir. Kaynağı Hint yazıtları olan Veda’lara dayanır. Yaklaşık 5,000 yaşındadır. Günümüzde özellikle gelecek öngörümü ve karma konusunda en isabetli analizlerin yapılabilmesini sağlamaktadır. Mevcut analiz danışanın verdiği bilgilerin doğruluğu kabul edilerek incelenmiştir. Bilgilerdeki değişiklik sonuçlardaki olabilecek değişiklik demektir.

Vedik Astrolojinin temeli karma prensibine dayanır, karma sözcüğü “etkiyi izleyen tepki” anlamındadır. Veda edebiyatında Karma kelimesi “evrensel eylem yasasını” ifade eder. Evrensel eylem yasası ise kısaca şu şekilde açıklanabilir; insanın her eylemi bir etki yaratmakta ve bu etkinin ardından bir tepki gelmektedir. “Ne ekersen onu biçersin” sözü de evrensel eylem yasasını ifade etmek üzere kullanılmaktadır.

Arzu, duygu ve düşüncelere olan bağlılıklar Karma oluşmasının ana sebebidir. Bağlılık alışkanlığa dönüşmekte ve alışkanlık belirli eylemlerin icra edilmesine neden olmaktadır. Tekrar tekrar yapılan aynı eylemler yoğun karmik tepkilere yol açar.

Vedik Astroloji bireyin psikolojisi hakkında yeterli düzeyde bilgiyi verirken, gelecekte hangi olayların kişiyi nasıl etkileyeceğine daha fazla odaklanır.

Vedik Astroloji bunun yanı sıra Batı astrolojisinde hiç bulunmayan kişinin karmik eğiliminin ne olduğunu ve bu eğilimlerin kişinin bilinç altını nasıl oluşturduğunu net bir şekilde saptar.

Vedik Astrolojide yaşam olaylarını detaylı bir şekilde gösteren ve “Dasha” diye tabir edilen gezegen devirleri bulunmaktadır. Böyle bir yöntem Batı Astrolojisinde bulunmamaktadır.

Vedik Astroloji Sideral Zodyak kullanırken, Batı Astroloji Tropikal Zodyak’ı kullanır. Sideral Zodyakta 27 takım yıldız arasında dizilişi baz alırken, Tropikal Zodyak Güneş’in dünyanın ekvator çizgisini kestiği noktayı baz alır. Ancak dünyamız eğimi nedeni ile her yıl 51”’lık bir gerileme söz konusudur. Bu süre her 72 yılda 1 derece kayma anlamına gelmektedir.

Vedik Astroloji ve Batı Astrolojisi zodyakları 285 yılında aynı konumda bulunurken, geçen süre içindeki kaymalar nedeni ile bugün yaklaşık 24 derecelik bir sapma olmuştur. Bir evin 30 derece olduğunu düşünürsek, Son 6 derece içine denk gelmeyen tüm gezegenler Batı haritalarına göre Vedik haritasında 1 ev geriye gelecektir.

Vedik URANÜS, PLÜTO ve NEPTÜN’ü değerlendirmesine almaz yorumlarda. Bunun yerine ay düğümleri dediğimiz RAHU(KAD) ve KETU(GAD) ‘yu kullanır. KAD yönelmemiz gereken, GAD ise çekildiğimiz ama uzaklaşmamız gereken konulara işaret eder. Fiziki gezegenler değildir, gölge gezegenlerdir.

Vedik için AY ve TAKIMYILDIZLARI çok önemlidir. Çünkü tüm seçimlerimizin arkasında gizli güdüler ve ruhsal sebeplere odaklanır, ruhun karmik borçlarına eğilim gösterir, zihnimizin nasıl çalıştığı ile ilgilenir. Aslında kişilik önemli olsa da onu seçtiren sebepler gibi mutfağın perde arkasıyla ilgilenir diyebiliriz.

Vedik Astrolojide Evler

Dharma Evleri – Trikona Evler – Üçgen Evler | 1, 5 ve 9. Evler

Vazife evleridir. Kimliğimiz (1.ev), yaratıcılığımız (5.ev) ve yerine getirmemiz gereken idealleri (9.ev) temsil eder. Bu evler bir kişinin görev duygusu, hayattaki misyonu, ruhun evriminde ne şekilde ilerlediği, hayat felsefesi, inanç, ruhaniyet, farklı inanç türleri, ruhani öğretmenler ve öğrenim, dürüstlük ve ahlaki değerlerle ilgilidir.

Bir insanın doğru davranışı takip etmesinin ya da görevlerini yerine getirmesinin, geçmişten gelen iyi etkiler sayesinde mümkün olduğuna ve bunların da kişiye “iyi şans” getirdiğine inanıldığı için bu evler en hayırlı evler sayılır.

Geçmişten gelen iyi karmayı ve bunun şu anki hayatı nasıl etkilediğini gösterir.

Bu evlerde yer alan gezegenler ve yönettikleri evler güçlenmeye ve kişiye olumlu etki etmeye yatkındır. Bu bilgiler ayrıca kişinin ruhani olarak yaşamında ne şekilde ilerlediğini gösterir ve ilerisi için iyi karma yaratır. Talih, başarı, bilgelik ve bilgi evleridir. Bu evlerdeki gezegenler yücelirler ve burada yer alan olumlu gezegenler, geçmişteki ve şu anki iyi eylemler ve ahlaki yapı sayesinde iyi talih ve iyi fırsatlar getirirler.

Artha Evleri | 2, 6 ve 10. Evler

Artha, hayatın maddi ve fiziksel desteğiyle ilgilidir. Refah, zenginlik, iş, materyal başarı ve şöhret yönettiği ana konulardır. İkinci ev çoğunlukla refah, ailenin zenginliği ya da çaba sarf etmeden elde edilen zenginlikle ilgilidir. Altıncı ev, kişinin çaba sarf ederek ihtiyacı olan şeyleri elde etmesini, hayattaki olası engelleri ve onları aşma kapasitesini temsil eder. Onuncu ev kariyerdeki başarıyı, kişinin toplumdaki konumunu ve şöhretini temsil eder.

İkincil (Sabit) veya Panapharas Evler | 2., 5. 8. ve 11. evler

Burada gerçek ihtiyaçlarımızın farkına varır ve güven oluşturmaya çalışırız.

Kama Evleri | 3, 7 ve 11. Evler

Arzuları ve onları başarma olasılığını temsil eder. Üçüncü ev genelde kişisel hırslar ve isteklerle ilgilidir. Yedinci ev cinsel arzuyu, karşı cinse duyulan ilgiyi ve yakın ilişkiler ve ortaklıklar kurma arzusunu temsil eder. On birinci ev para ve istenilen eşyaları elde etme arzusunu temsil eder. Arkadaşlıktan ve sosyal ilişkilerden neşe duyma arzusuyla da ilgilidir.

Upachaya Evler veya “Büyüme Evleri” | 3,6,10,11. Evler

Upachaya çoğalmak demektir. Burada yerleşen zararlı gezegenler zaman geçtikçe iyi çalışma eğilimindedir. Burada yer alan zararlı gezegenler (özellikle 3, 6 ve 11. Evlerde) hayatta karşılaşılan her türlü zorluğu aşmada çok yardım ederler. Bu evlerdeki gezegenler zaman içinde büyümeye ve iyileşmeye meyillidir. 10 ve 11. Evler en iyi Upachaya evlerdir. 11. Evdeki zararlı gezegen gittikçe artan kazancı gösterir, 10. Evdeki zararlı ise teknik bir zeka ve iyi bir kariyeri. 6. Evdeki zararlı ise özellikle sağlık açısından ve düşmanlar açısından bize güç verir.

Moksha Evleri | 4, 8 ve 12. Evler

Materyal sınırlamalardan, karmanın yarattıklarından ve bağımlılıktan kurtulmakla ilgilidir. Hayattaki en yüksek hedef Moksha yani özgürlüktür. Ruhun geldiği yere geri dönmesi, mutlak aydınlanma ve özgürlüğü elde etmesi. Bu da materyal dünyadan bağımsızlaşmayı ve onu bırakmayı, ruhani farkındalıkla tamamen birleşme fikrine yoğunlaşmayı gerektirir.

Dördüncü ev kişinin kendisini adadığı yol ile ilgilidir. Kalbin teslim olması (kalp çakrasının açılması) ve kişinin duygularını Tanrı’ya ve kozmik sevgi deneyimine teslim etmesi ile ilgilidir. Sekizinci ev ruhani cehaletin yok olması ve evvelden gelen “papalar” ya da kötü karmalardan arınarak, kişide kendisini kontrol etme kapasitesinin yerleşmesi, aklının efendisi olması ve ölümü alt etmesini sağlayan Kundalini enerjisinin uyandırılması ile ilgilidir. Onikinci ev egonun ve bireysellik hissinin tamamen Tanrı’ya teslim edilmesi, materyal eşyalardan bağımsız olunması ile ilgilidir. Bu, feragat etme, inziva, münzevilik ya da teslimiyet ile ilgilidir.

Kendra Evleri / Açılı Evler | 1, 4, 7 ve 10. Evler

Genel olarak doğum haritasının ve yaşamın gücünü gösterirler. İstenilen amaçlara ulaşma kapasitesi verirler. Bu evlerdeki gezegenler güçlüdür ve enerjilerini tam olarak ifade etme kapasitesine sahiptir. Burada yer alan faydalı gezegenler kişiye çok destek olur, yaşamın uzunluğuna ve başarısına katkıda bulunur fakat zararlı olanlar pek çok zorluk yaratabilir. Onuncu ev en güçlü olandır ve buradaki gezegenler tüm haritaya hükmederler. Yaşam ve kişilik üzerindeki etkileri yükselen gezegeninkinden çok daha fazla olabilir.

Dushtana Evleri / Zor Evler | 6, 8 ve 12. Evler

Üçüncü ev de Dushtana sayılabilir, fakat daha hafif bir etkiyle. Bu evler materyal refah ve iyilik açısından olumsuz olup, buralarda yer alan gezegenler ile onların yönettikleri evler, kişinin sıkıntı yaşamasına ve kendisini engellenmiş hissetmesine yol açabilirler. Bir gezegen bu evlerden birisine yerleşirse enerjisi engellenir. Bu gezegenin yönettiği evlerde yine gezegenin zayıflığına bağlı engellenir. Bu evlerde yer alan gezegenlerin temsil ettikleri kişiler ya da organlar sıkıntı kaynağı olabilir.

Burada yer alan gezegenler yüceltiliyorsa ya da kendi evindeyse o zaman yararlıdır ve sıkıntıya direnç gösterme, onu aşma ve zorlukların üstesinden gelme kapasitesini verirler. Altıncı ev engeller, hastalıklar, kazalar, düşmanlar ve borç ile ilgilidir. Sekizinci ev engellenme, ölüm, karanlık ya da depresyon ile ilgilidir. Onikinci ev kayıplar, ayrılık ya da sonlarla ilgilidir. Buna rağmen sözkonusu evler ruhani büyüme açısından önemlidir ve güçlü olmaları, iyi konumlarda yerleşik olmaları halinde Yoga yapma kapasitesini ve sıkıntıdan kurtulabilmeyi temsil ederler.

Bu evlerde yerleşen benefik bir gezegen bu evin konularına olumlu yansırken, kendi konuları zarar görür. Eğer bu evlerde yerleşen gezegen malefik ise hem gezegen hem ev konuları için zararlıdır.

Panapara Evleri | 2, 5, 8 ve 11. Evler

Bu evler, sabit burçlarla aynı anlamı taşırlar ve istikrar, koruma, gelir ve materyal güvenlikle ilgilidir. Bu evlerde yer alan gezegenler orta güçtedir. Sekizinci ev miras ya da vasiyet yoluyla gelen zenginliği ifade edebilir fakat aynı zamanda bir Dushtana evidir, olumsuz sonuçlar da getirebilir.

Apoklima Evleri | 3, 6, 9 ve 12. Evler

Bu evlerde yer alan gezegenlerin zayıf ya da güçsüz oldukları düşünülür. Anlam olarak ikili burçlara denk düşerler. Aralarında en iyisi, aynı zamanda bir Dharma evi olan ve misafir ettiği gezgenler güçlü olup şans getiren bir ev olan dokuzuncu evdir. Onikinci ev en zayıf olandır ve buradaki gezegenler, somut boyutta enerjilerini ifade etmekte zorlanırlar. Fakat bu gezegenler ruhani gelişim açısından yararlı olabilirler.

Maraka Evleri | 2 ve 7. Evler

Ölüm ya da hastalık yaratabilme etkileri açısından zararlı evler olarak da bilinirler. Kişinin vefatı genelde Maha Dasha ya da Antar Dasha sırasında ve/veya bu evlerde yer alan ya da onlarla bağlantılı bir gezegenin – evlerin yöneticisinin transiti sırasında gerçekleşir. 8, 12 ve 3. Evlerin yöneticisi ya da bu evlerde bulunan gezegenler de sonlara yol açabilir.

Bir insanın yaşamında Köşe evler (kendras) çocukluk çağı ile bağlantılıdır.
İkincil evler orta çağını, üçüncül evler yaşlılık çağını belirtirler.

  • 1.ci ile 8.ci ev arası evlilik yaşamını simgeler.
  • 9.cu evden 11.ci eve kadar dinsel veya moral yaşamı,
  • 12.ci ev de öteki alemi (Moksha) simgeler.
  • Yaşam sonunu etkileyen evler (Marakas) 2.ci ve 7.ci evlerdir.

Astroloji konusunda hazırladığım kısa video...

Randevu alın

Tüm hizmetlerimizden rahatça faydalanmak için randevu alın...

Pazartesi ‘den Cumartesi ‘ye her gün, saat 09:00 ‘dan 19:00’a kadar destek istediğiniz her konuda sizlerleyim. Randevunuzu alarak, beklemeden, ofisimizin rahat ortamında görüşmek üzere sizleri bekliyor olacağım.

E-Posta Bültenimize Katılın

Her hafta yüzlerce üyemiz, ufkunu genişleten yazılar ile buluşuyor. E-Posta bültenimize kayıt olun, yazılarımız size de ulaşsın.

İLETİŞİM

YASAL UYARI

Yaşam Fısıltısı’nda  verilen tüm hizmetlerin ve düzenlenen gelişim programlarının hiçbiri tanı ve tedavi amaçlı değildir. Site içerisinde yer alan bilgiler ziyaretçileri bilgilendirmek amaçlı olup, verilen bilgiler hiçbir şekilde başka amaçlar için kullanılamaz. Çalışmalarımızdan tamamen sağlıklı bireyler yararlanabilmektedir. Tanı ve tedavi uzman ve doktorlar tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Tüm hastalıklarınız, psikolojik tanı ve tedavi gerektiren sorunlar için lütfen ilgili hekim & uzmanlara danışınız.