NLP - Ayfer ÖZDEMİR - Yaşam Fısıltısı

NLP = Neuro Linguistic Programming

Neuro ile;

İnsanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.

Linguistic ile;

Yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır.

Programming ile;

Arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede kullanılan bir model ve metodolojidir. Kaynağı bilinçaltı ile bedendir.

Yeteneklerin, becerilerin açığa çıkartılması, algıların ve düşüncelerin değiştirilmesi, farkındalık kazanmanın araçlarından biridir NLP. Bakış açınızı zenginleştirerek daha başarılı ve iyi bir hayat sürmenizin yolunu açar.

NLP, kişinin hayal gücünü kullanarak yaşam kalitesini nasıl artıracağını öğretir. Yeteneklere ve iyi özelliklere odaklanmayı, başarıyı yeniden elde etmeyi öğretir. Beden dilinizi de yeniden düzenleyerek, diğer insanlarla daha iyi iletişim kurmanıza yardımcı olur.

İletişimde daha uyumlu olmanız konusunda size yardımcı olarak teknikler sunar. Duyusal farkındalığınızı artırır. Etrafınızdaki renklere, seslere, kokulara karşı daha duyarlı ve farkındalıklı olursunuz.

“İnsanlar, kendi yaşamlarını istekleri doğrultusunda şekillendirebilmek ve gerek gördüğünde değiştirebilmek için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara kendi içinde sahiptir.”