SAĞLIĞIN 3 TEMEL ÖLÇÜTÜ

2021-03-17T20:45:53+03:00

Sağlık; bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışını, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade eder. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) göre sağlığın 3 temel ölçütü vardır: Bedensel iyilik: Vücudu oluşturan doku  ve organlarda eksiklik, işlev bozukluğu, mikrop taşıma gibi durumların olmaması hali. Ruhsal iyilik: Yaşına uygun olarak düşünebilen, düşündüklerini anlaşılır şekilde ifade edebilen, başkalarını anlayabilen, yerinde ağlamasını ve gülmesini bilen, güçlüklerle mücadele edebilen, koşullara uygun hareket edebilen, başarılarda mutlu olup başarısızlıkları kabullenebilen, kendisiyle barışık olma hali. Sosyal iyilik: Nerede, nasıl davranacağını ve sorumluluklarını bilen, insanlarla iyi ilişkiler içinde olup büyüğünü, küçüğünü severek hoşgörülü davranan, çevresiyle barışık olma halidir. Yukarıdaki [...]