Vedik Astroloji Nedir?

Astroloji sizin kendi içinize, potansiyellerinize, kişisel gücünüze ve bu hayata geliş nedeninize ışık tutan bir ilim ve öğreti biçimi iken, Hint (Vedik) Astrolojisi ise bu yolculuğu ruhunuz vasıtasıyla yapan, ruh ve bedeni bir bütün olarak algılayan, sonuç alırken kaderi, karmayı, ruhunuzun kendi labirentlerini de sistemin içine dahil eden eski ve kadim bir astroloji türüdür.
Hint astroloji kendi başına bir sistem, özel matematiksel hesaplar, farklı bir astronomik detay kullanır ve Batı Astrolojisi olarak bilinen Modern Astrolojinin bir kolu veya türevi değil, farklı ama özgün bir astroloji sistemidir.
Batı Astrolojisi ile teknik kullanımları ve yorumlama biçimleri farklıdır ancak batı astrolojisinde kullanılan burçlar, evler ve gezegen etkileri bazı farklılıklar göstermekle birlikte benzer yönleri de çoktur, 12 burç yine bu sistemde mevcuttur. Biz Hint (Vedik) astroloji geleneğinde farklı bir burç sistemi kullanmayız. Ancak burçların hesaplama ve haritalardaki yerleşim düzenleri ve dolayısıyla sizin hayatınızdaki yansımaları Hint Astrolojisi’nin kullandığı farklı hesaplama yöntemleri nedeniyle Batı’da bildiğiniz burçlardan bir geride çıkabilir.
Hint Astrolojisinde esas olan sizin “Güneş” yani genel bilinirliği ile “Öz burcum” olarak takip ettiğiniz nokta değildir. Güneş burcu, Batı Astrolojisinde yaygın olarak kullanılan, oldukça önemli bir yer tutan iyicil bir gezegenken, bilhassa da Modern Batı Astroloji kavramları ve göstergeleri için Öz burç olarak yerini almış ve sistemin kalbini oluşturan önemli bir nokta haline gelmiştir.
Hint Astrolojisinde ise sistemin kalbi “AY” olarak belirlenmiştir. Ay, sizin zihin barışınızın, duygularınızın ve en önemlisi aklınızın temsilcisi olarak Hint (Vedik) astroloji geleneğinde en önemli gezegenlerden birisi durumundadır. Teknik hesaplama yöntemleri içinde bile vazgeçilmez bir yeri vardır. Bu durumun en baş sebebi, doğu kültürünün egoyu (Güneş’i) hiç bir öğreti sisteminin merkezi almaması ve Güneş’in yakan (nefs) doğası ile bir harita kurgusunda öne geçirilmemiş olmasından kaynaklanır.
Ay’ın ise sizin zihninizi kullanma biçiminizden, aklınıza ve hatta şansınıza kadar bir çok önemli noktanızla bağlantısı vardır. Dolayısı ile Ay, Hint astrolojisinde çok önemli ve harita açısından taşıyıcı bir rol üstlenir.
Hint Astrolojisinde önemli yer tutan diğer bir unsur “Yükselen Burcunuz” olarak aktarılabilir. Hint Astrolojisi’yle ilgileniyorsanız yükselen burcunuzu bilmelisiniz ve burç veya benzer okumaları da önce yükselen burcunuza veya Ay burcunuza göre takip etmelisiniz. Güneş burcunuz olarak bildiğiniz öz burç alanınız bizde mevcut değildir. Öz burcunuz diye bir şey yoktur. Güneş’inizin haritanızdaki yerleşimi vardır ve etkisi bu sistemde daha ziyade üçüncül bir derecelendirmede bulunur.
Hint Astrolojisi öngörüleri güçlü kılan teknikleri kullanır. Öncelikle “Daşalar” olarak adlandırılan ve sizin doğum anınızdan itibaren hayatınızın hangi bölümlerinden geçtiğinizi tespit eden özel yorum alanları vardır. Daşa’lar Hint (Vedik) astroloji öngörüleri içinde batıdan farklı olarak önemli bir yer tutar ve çok isabetli sonuçlar verir.
Yine benzer şekilde transitler farklı biçimde ele alınır ve özellikle Ay’ınızın hangi burçta bulunduğu ile bağlantılı olarak hayatınızın majör dönemlerinizi farklı tekniklerle tespit eder. Bu dönemler, “Sadesati” ve benzer biçimde bazen durmanız, bazen beklemeniz ve bazen de harekete geçmeniz gereken süreçlerle ilgili önemli ip uçları verirler.
Gezegen yogaları; hayatınızda doğduğunuz anda aldığınız kaderi etkilere göre yaşamınızda şansınızın, iniş çıkışlarınızın veya şansızlıklarınızın ne kadar etkin olabildiğini, gitmeniz gereken yolu veya potansiyelleri gösterir. Diğer yandan “AtmaKaraka” dediğimiz kader noktanızı tespit ederek, güçlü olduğunuz veya zorlandığınız alanları tespit eder.
Benzer biçimde daha bir çok öngörü tespit ve teknikleriyle sizin kendi yolculuğunuzda kendinize ışık tutması açısından Hint Astrolojisi net ve direk sonuçlar çıkarabilmesi adına oldukça kıymetli yorum teknikleri barındırır. Elbette tüm bunları rafine ederek doğru sonuç alınması, yıldız haritasına bakan uzmanın deneyimi, bilgisi ve yetenekleriyle de çok bağlantılıdır.
Diğer yandan burçlarla ilgili yorumlarda yine batıdan farklı olarak biz ağırlıklı Nakshatra dediğimiz takımyıldız etkilerini öne çıkarırız. Dolayısı ile yükselen ve ay burcunuzun Hint Astrolojisine göre yerleşimini bilmeniz burç yorumlarında daha net ve doğru ön görüler okumanız açısından önemlidir.
Yolunuz ışık ve sevgi ile buluşsun.

Vedik Astroloji’nin Farkları

Hint Astrolojisi geleneksel ismi Vedic Astroloji veya Jyotish adı ile bilinir. Dünyanın en eski ve gizemli astroloji sistemlerinden bir tanesidir. Yıldızıl Zodyak yöntemine göre hazırlanan Doğum Horoskopunun analizi ile Kader ve Gelecek hakkında pek çok bilgi elde edilir. Geleceği analiz etmek için doğrudan bilgi veren, yalın ve yorumları zengin bir astrolojidir.

Batı astroloji sisteminde Gelecekle ilgili analizlerde zorluklarla karşılaşılır. Çünkü, horoskop kurgusu Tropik Zodyak sistemi ile kurulduğundan Evlerin yerleşimi doğum yerinin enlemine bağlı olarak farklılıklar gösterir. Bazen bir evin burçlar arasında kıstırıldığı ve haritada gösterilemediği izlenir. Vedic Doğum Haritasında ise belirgin yöntemler ve kurallar kullanılır. Bu bakımdan Hint Doğum Haritası daha kolay ve açık bilgiler verir.

Hint (Vedic) Astroloji analizlerinde kişilik, mizaç ve karakter gibi yaşam olaylarında davranışlarımızı yönlendiren olgular yerine, doğrudan sonuçları ön plandadır. Örneğin, doğumda sahip olduğumuz kişisel özelliklerin gelecekte bizi hangi olaylar ile karşılaştıracağı açık olarak yorumlanır.

Hint doğum horoskopu Batı tipi bir horoskoptan oldukça farklıdır. Hindistan’da Kuzey ve Güney tipi olmak üzere iki çeşit horoskop kullanılır. Hayatı ve geleceği en yalın ve anlaşılır şekilde düzleme yansıtan horoskop tarzı Güney modelidir.

Doğum horoskopuna “Rasi” adı verilir. Vedic sisteminde hayatın çeşitli olaylarını yansıtan başka haritalar da vardır. Bunların içinde en önemlisi Navamsa haritasıdır. Bu harita Gezegen güçlerini ve evlilik geleceğini gösterir.

Hint haritasında Nakshatralar, evlerin güçleri, gezegenlerin güçleri ve görünümler (Bakış açıları) büyük rol oynadıkları gibi YOGA adı verilen gezegen bileşimleri de analizde önemli rol oynar.

Hint astroloji sisteminde Gezegenlerin olduğu kadar Ay Düğümlerinin de büyük ve etkin görevleri ve anlamları vardır. Kuzey düğümüne “Rahu” ve Güney düğümüne “Ketu” adı verilir. Haritada görünümleri ve yerleşimleri ile gelecek hakkında ipuçları verirler.

Takımyıldızları “Nakshatra”lar

Nakshatra’lar antik Veda yazıtlarının 4. Kitabı Atharvaveda’da aktarılan astronomi bilgileri içerisinde bahsedilen 27 adet takımyıldızın genel adıdır.

Hint Astrolojisinde kullanılan Nakşatraların isimleri ise sırasıyla: Ashvini, Bharani, Kṛttika, Rohini, Mrigashira, Ardra, Punarvasu, Pushya, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Svati, Vishakha, Anuradha, Jyeshtha, Mula, Purva Ashadha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanistha, Shatabhisha, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada, Revati’ dir.

Bireysel haritaların yorumlanmasında çok önemli detayları yakalamaları bir tarafa, transitler esnasında 27 takımyıldızın her birinin kendi içerisinde 4 Pada’ya da bölünmesiyle, ince etkileri tespit etmek mümkün olabilmektedir.

Zira iyi etkileri ile bilinen bazı gezegenler, güzel etkiler vermesi gerektiği düşünülen bazı yerleşimlerde, eğer takımyıldız etkileri göz ardı edilecek olursa, anlaşılmaz şekilde kötü sonuçlar doğurabilirler. Bu açıdan bakıldığında Takımyıldızlar Hint Astrolojisinin bel kemiğidir de diyebiliriz.

Bu noktada da Hint Astrolojisi sahip olduğu farklı yöntemlerle, kişilere hayatlarını daha değişik şekilde algılama ve yorumlama şansını sunabilmekte. Bu demek değil ki; “herhangi bir öğretiden daha iyi veya daha kötü” sadece biraz farklı…

Yogalar

Hint Astrolojisinde Yogalar, gezegenlerin belli şekillerde haritalara yerleşmesi ile var olurlar. Kimi Yogalar iyi etkiler verirken, kimileri de zorluk çıkartan enerjilere sahiptirler. Bazıları da hem iyi, hem kötü anlamda, dönemsel olarak kişilerin hayatlarını etkiler.

Örneğin: Kala Sarpa Yoga, kişinin haritasında tüm gezegenlerin Rahu ve Ketu arasında adeta sıkıştırılmış şekilde yer alması ile oluşur.

Hem iyi, hem de kötü etkiler veren Yogalardan bir tanesine en iyi örnek Kala Sarpadır. Çünkü kişiye yaşadığı çevrede tanınmışlık, bilinirlik, saygınlık verirken, hayat mücadelesinde zorlu etkilerle onu mutlaka sınar. İster küçük, ister büyük bir çevrede olsun, o toplumda öne çıkan insanların haritalarında, çoğunlukla Kala Sarpa Yoga’ nın varlığı söz konusudur.

Rahu ve Ketu

Hint Astrolojisinde Güney Ay Düğümü Ketu, Kuzey Ay Düğümü ise Rahu ismini alır. Ancak diğer astroloji yorumlamalarından farklı olarak; haritalarda tıpkı Satürn, Jüpiter, Venüs gibi tam tamına bir gezegen etkisine ve önemine sahiptirler.

Hatta Hint Astrolojisi, kişinin sahip olduğu güçlerin neler olduğuna ve bu güçlerin haritada en iyi hangi noktada sonuç vereceğine; bu iki gezegenin şifrelerini çözerek karar verir. Hayatta olgunlaşacağımız, sınava girip, dersler alacağımız konular da bu gezegenlerle yakından ilişkilidir. Rahu ve Ketu Hint Astrolojisinde gezegen sınıfında değerlendirilirken, Uranüs, Neptün ve Plüton haritaları yorumlarken çoğunlukla kullanılmazlar. Ayrıca herhangi bir Burç da; Uranüs, Neptün ve Plüton tarafından Hint Astrolojisinde yönetilmez.

Ay

Hint Astrolojisinde haritalarda ilk açıldığında önem sırasına göre; önce Yükselen Burca sonra da Ay’ a bakılır. Harita yorumları dahi bu iki nokta üzerinden aktarılır. Diğer Astroloji yorumlarından farklı olarak Ay bireyin gücünü, hayattaki duruşunu çok derinden etkiler. Haritada güçlü bir konumda bulunan Ay, en basit anlamda o insanı zihnen müthiş kuvvetli bir temelin üzerinde taşır diyebiliriz. Haritasında Ay’ ı zayıf ya da yara almış olan insanların çoğu etrafınızda; kararsızlıkları, çekingen tavırları ya da kendine güvensizlikleri ile kendilerini belli ederler. “Karizmatik” diye nitelendirdiğiniz pek çok insanın da haritasında muhtemelen inceleme fırsatı bulsanız, Ay’ın iyi bir konumda olduğunu fark edersiniz. Dolayısı ile karakterin yani yükselenin en büyük destekçisi Hint Astrolojisinde Ay’dır ve harita yorumlarında çok büyük önem arz eder.

Batı Astrolojisinde haritanın ana kurgulayıcısı olarak tabir edebileceğimiz gezegen Güneş iken, Vedik Astrolojisinde Ay bu rolü üstlenir. Bu durumda da Hint Astrolojisinde “benim burcum ne?” sorusu çok anlamlı olmamaktadır.

Hint Astrolojisine göre etkiler haritalarınızdaki Ay ve Yükselenin hangi burçlara (her ikisine birden) yerleştiğine göre belirlenmektedir.

Görünümler

Hint Astrolojisinde bazı gezegenler bulundukları yerlerden, belli noktaları görünümde tutarlar. Genel olarak Venüs, Jüpiter gibi iyi gezegenlerin görünümleri de iyi sayılırken, kötü gezegenlerin görünümleri de, yorumlanan hayat alanına göre değişebilmekle birlikte, kötü sayılır.

Ancak bir gezegenin bulunduğu noktadan, kendi evini görüyor olması her durumda, o evin etkilerini ve temsil ettiklerini güçlendiren bir durumdur.

Dasalar

Çoğunlukla Ay’a, ya da Yükselen’ e göre hesaplanan ve hükmünü sürdüğü dönemde haritaya ciddi etkiler veren gezegen süreçlerine Hint Astrolojisinde “Daşa” denmektedir.

Daşalar kendi içerisinde de ufak zaman dilimlerine bölünerek Antardaşa ları (Alt Daşa) oluşturmaktadırlar. Antardaşalar Hint Astrolojisinde evlilik, çocuk sahibi olma zamanı gibi bazı olayların potansiyel tarihlenmesinde çok faydalı bir araç olarak kullanılabilirler.

Her haritanın Daşa’ ları kendine özeldir ve temsil ettikleri hayat alanlarına göre farklı etkileri vardır. Yani bir kişinin haritasında Satürn evlilik ile ilintili konuları temsil ediyorsa, Satürn Daşa esnasında o kişinin evlilik etkileri alması doğaldır. Ancak eğer Satürn, kişinin haritasında kariyer ile ilgili konuları temsil ediyorsa; evliliği değil, bambaşka, kariyer ile ilintili etkileri kişinin hayatına taşıyacak demektir.

Alt Haritalar

Hint Astrolojisinde çok spesifik etkiler için açılan, ana haritanın ufak parçalara bölünerek detaylandırılmasına ve gezegenlerin tekrar bu harita üzerinde yerleştirilmesine dayanarak oluşturulan yardımcı haritalar, bu isimle anılmaktadır.

Hayatta sahip olduğumuz, ya da olabileceğimiz potansiyelleri göstermeleri açısından çok önemlidirler. Evlilik, çocuk, sağlık, kariyer, şöhret, ebeveynler vb… gibi pek çok konuda kişinin haritasını yorumlamak için kullanılırlar.

Ancak alt haritaların kullanımı ile ilgili unutulmaması gereken, doğum saatinin titizlikle belirlenmiş olmasıdır. Zira dakikalık sapmalar, alt haritaların potansiyel belirleme kabiliyetini ciddi şekilde etkilemektedir.

Doğum saati belirleme (rektifikasyon) işlemleri de yapılmaktadır.