Yaşam Koçu Kimdir? Ne Yapar?

Temelde Koçluk hizmeti alan ile Koç arasında olmazsa olmaz güven ilişkisine dayanan, Koçluk hizmeti alanın, ilerlemek istediği konuda Koç’un doğru ve güçlü soruları ve teknikleri ile kendisini ve düşüncelerini duymasını sağlayarak etkili bir farkındalık yolculuğu sağlar. Bir yaşam koçu, bize yapabileceklerimizi yaptıran kişidir. Yaşam koçu, bireye sağlıklı bir yaşam için yol haritası çıkarır ve bu yolda ona liderlik yapar.

Koçla çalışarak, yaşamınızı sadeleştirebilir, gereksiz yüklerimizden kurtulabilir ve stressiz bir yaşama merhaba diyebilirsiniz. O çok istediğiniz farkındalıklı, başarılı, huzurlu ve mutlu bir yaşama daha rahat ulaşabilirsiniz. Koç sizin, olumlu düşüncenin harika gücünden yararlanmanızı sağlar. Kendini kanıtlamış birçok bilgiyi, rahatça yaşamınızda uygulayabileceğiniz pratik teknikleri ve ilkeler sunar.

Danışanın kişilik haritasını çıkartarak, doğru ve yanlışlarını görmesine yardımcı olur. Danışanın elindeki kartları alıp, en iyi şekilde oynamasına, bazen oyunun kurallarını değiştirmesine ya da daha iyi bir oyun kurmasına yardımcı olur. Yaşam koçu, danışanında yeni, güçlü, pozitif duygu ve düşünceler yaratarak onun değişimini destekler. Yaşam koçu, danışanına sorumluluk verir. Danışanını asla yargılamaz, eleştirmez ve zorlamaz. Danışanına daima enerji, güç ve motivasyon sağlar. Yaşam koçu danışanı ile sohbet halinde olur. Bu sohbetler ile danışanın dünyasına girer, onunla uyumu yaratır. Empatik bir dinleyicidir. Yaşam koçu danışanının duygusal banka hesabına güven, anlayış ve sevgi yatırarak, danışanına psikolojik oksijen verir. Zira bilir ki, karşısındaki insanın tek isteği anlaşılmak, sevilmek ve saygı duyulmaktır.

Hizmeti almak isteyenlere (danışan), hayat içindeki huzursuzlukları ya da memnuniyetsizliklerini gidermede veya hafifletmede yardımcı olan kişilerdir. Onlara özsaygı sorunlarında ve arzularına amaçlarına ulaşma konusunda yardımcı olur. Bir yaşam koçu öncelikle danışanı çok iyi analiz ederek, danışanın zihin yapısını ve nasıl düşündüğünü anlar. Yaşam koçu kişinin adına onun işini yapacak değildir.

Bu sayede sadece ne yapmanız gerektiğini keşfetmekle kalmayıp, daha önemlisi tüm bu farkındalıkları yaşamınıza adapte ederek, her öğrendiğiniz teoriyi, pratikte problem diye karşımıza çıkan durumlarda nasıl uygulayabileceğimizi de net olarak görmemize liderlik eder.

Yaşam koçu; kişinin gelişim ve değişim sürecinde hayatında tatmin ve denge yaratmayı hedefler. Yaşam koçu; farkındalığınızın artırır, olaylara farklı açılardan bakmanıza yardımcı olur. Kendi yaşamına dışardan bakmak, anlamak ve içindeki potansiyeli güce çevirmek için fırsat yaratır. Yaşam koçu; hayalinizi gerçekleştirmeye hedefinizi bulmaya yardımcı olur. Yaşam koçluğu, problemleri engellemek için yaşam çözümleri yaratır. Yaşam koçluğu, hayatınızda size problem yaratan sorunları çözmenize yardım eder. Geri kalmaktan çok daha ileriye gidebilme yolunu gösterir.

Yaşam koçluğu size cevapları vermez, ancak hassas ve anlamlı bir bağ ortamında bir takım çalışmasıyla KENDİNİ KEŞFETMENE ve ÇÖZÜMLERE ulaşmanı sağlar.
Bir yaşam koçuna sahip olmak, gurur duyulacak bir şeydir ve negatif bir damga taşımaz. Pozitif ve yetki veren bir hissi anımsatan aktif ve ilerleyicidir. Her koçun kendine has yöntemleri vardır. Koçlar hizmet alan kişilere çeşitli hedeflere ulaşmakta yardımcı olmak üzere eğitilmiş ve deneyim sahibidir. Bilindiği üzere 40 aşkın koçluk tekniği mevcuttur.

Yaşam koçunun en büyük görevi insanlara ne istediklerini ve belki de bugüne kadar istedikleri şeylerin aslında kendi seçimleri olmadığını göstermektir. Bütün insanlar hayatlarının bir döneminde bir yaşam koçu yardımıyla kendilerini keşif yoluna girmelidirler. Toplumsal değerler, gelenekler ve ailelerinin bugüne kadar yaptıkları dayatmalardan sıyrılarak kendi öz benliklerini bulmalıdırlar. Bunun sonucunda bağımsız, güçlü, kendilerine güvenen ruh sağlığı iyi bireyler yetişmiş olup toplumda   farklı bir yer alacaktırlar. Bu bireyler daha sağlıklı aile ve arkadaş ilişkilerine sahip oldukça işyerlerindeki çalışma potansiyeli de daha verimli hale gelecektir. Merkezden başlayan  bir kişideki değişiklik toplumun geneline yayılarak ülkemizi ve dünyayı daha güzel yarınlara hazırlayacaktır.